// SIA „VVV ARCHITECTURE” KVALITĀTES POLITIKA

// Uzņēmuma politika ir nodrošināt esošos un potenciālos klientus ar augstas kvalitātes pakalpojumiem savā darbības sfērā. Uzņēmuma pakalpojumi atbilst spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, standartiem un noteikumiem.

// Uzņēmums definē kvalitāti kā pakalpojuma sniegšanu atbilstoši klienta vēlmēm un prasībām, normatīvo aktu kontekstā. Uzņēmuma vadība savā darbībā ievēro klientu mainīgās prasības un vēlmes piedāvājamā pakalpojumu klāstā, kā arī kvalitātes kritēriju mainīgumu. Uzņēmums apņemas izpildīt piemērojamās prasības, t.sk. ieinteresēto pušu prasības.

// Uzņēmuma galvenais mērķis ir piedāvāt augstvērtīgus arhitektoniskos un inženiertehniskos risinājumus būvniecības jomā, nodrošinot visaugstāko kvalitāti, apkalpojot savus klientus. Uzņēmums veic izstrādātās kvalitātes pārvaldības sistēmas nepārtrauktu uzlabošanu, pilnveidošanu, analizējot uzņēmuma darbību un noteikto prasību izpildi.

// Par uzņēmuma kvalitātes politikas īstenošanu ir atbildīgs katrs uzņēmuma darbinieks. Katrs darbinieks ir uzskatāms par svarīgu posmu kvalitātes pārvaldības sistēmas darbībā un pilnveidošanā. Uzņēmuma vadības uzdevums ir radīt nepieciešamos priekšnoteikumus kvalitatīvai pakalpojumu sniegšanai.

// Uzņēmuma vadība pastāvīgi izvērtē kvalitātes pārvaldības sistēmas efektivitāti un ekonomiskumu, darbinieku rīcību un izpratni kvalitātes jomā. Darbinieki tiek pastāvīgi rosināti iesniegt priekšlikumus kvalitātes pārvaldības sistēmas pilnveidošanai. Uzņēmumā pastāvīgi notiek darbinieku izglītošana un kvalifikācijas celšana. Savā darbā motivētie darbinieki ir uzņēmuma lielākā vērtība, nodrošinot kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu un uzņemas atbildību par sava darba rezultātiem.

VVV Architecture

Built with Berta.me